Български (България)English (United Kingdom)
Присъединете се към нас

МЛАДЕЖКИ КЛУБОВЕ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Присъединете се към нас във Facebook!

програма Говори открито за домашното насилие

Кръгла маса за представяне на резултатите от НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ: "Участие на ромските жени в обществено-политическия живот - централна и местна власт" - град София

Кръгла маса 30 юниНа 30 юни 2006 година в Зала "Десислава" на хотел "България" се състоя Кръгла маса за представяне на резултатите от НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ: "Участие на ромските жени в обществено-политическия живот - централна и местна власт". На тази среща бяха поканени и координаторките на шесте проекта по програмата:"Ромските женски НПО - активни участници в гражданското общество в България" за отчитане на резултатите от тяхната работа по финансираните проекти. Основната цел беше да се съберат на една маса участниците в два проекта, насочени към проблемите на ромските жени в България. Едните да чуят какво се е разисквало на Обществените дебати в рамките на Националната кампания, а другите да разберат какви конкретни дела могат да се извършат с доста ограничени средства при добро желание.
Да се запознаят помежду си, да разменят координати в неформалните разговори, да се превърнат в членове на една национална мрежа от ромски НПО, работещи по проблемите на ромските жени. Всички се присъединиха и подкрепиха с подписите си предложената ДЕКЛАРАЦИЯ за: повишаване чувствителността на ромската общност по темата "равнопоставеност на половете", повишаване образованието на ромските жени, обучаване и окуражаване на ромските жени за участие в обществения живот, повишаване броя на ромските жени-експертки в местната и централна власт, повишаване участието на ромските жени в политическия живот на страната.
В срещата участваха представители на Дирекция "Етнически и демографски въпроси" към МС, МТСП, политически партии, ромски и неромски неправителствени организации.
Срещата беше отразена в медиите и това е потвърждение на новата нагласа за представяне образа на образованата ромска жена, извоювала макар и трудно своето място в обществото.

Калинка Сливкова - координатор на проекта

 
С подкрепата на OAK Foundation