Български (България)English (United Kingdom)
Присъединете се към нас

МЛАДЕЖКИ КЛУБОВЕ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Присъединете се към нас във Facebook!

програма Говори открито за домашното насилие

Мониторинг на дейностите по проект "Ромските женски НПО - активни участници в гражданското общество" - град Шумен

"Сдружение за социално, културно и образователно развитие на малцинствата" организира в рамките на проекта "Ромската жена днес и утре" обучителни курсове за готвачки и фризьорки.
На 09 юни 2006 се срещнахме с групата на ромските жени, които се обучават за фризьорки и тяхната преподавателка. Самата тя сподели, че е изключително доволна от отговорността и дисциплината, с която момичетата учат, че не вижда никаква разлика в техните умения в сравнение с други жени, които са минавали курса и че винаги ще бъде на тяхно разположение като съветник и дори когато започнат работа.
Теоретичните и практически занимания се провеждат във фризьорския салон, след това продължават практическите упражнения в къщи, като клиенти са близките или приятелките от ромската махала. Някои от момичетата са се запалили да си отварят частни фризьорски салон, и най-хубавото е това, че всички споделиха, че имат подкрепата на своите родители - те са ги окуражавали да тръгнат на курса, за да имат професия.
В анкетните карти всички момичета отбелязаха полезността на това обучение, интереса от техни приятелки към такъв вид курсове и желанието да продължат да работят дори и като доброволки в неправителствения сектор.

Калинка Сливкова - координатор на проекта


 
С подкрепата на OAK Foundation